Nie wiesz, kiedy i jak to się stało.
Stopniowo, niezauważalnie, latami zabrnęłaś w relację z kimś, kogo nie znasz…
To już nie jest Twój idealny, charyzmatyczny partner. Maska opadła. Nagle dostrzegasz twarz emocjonalnego przemocowca. Twarz psychofaga.
I wtedy próbujesz się z tego wyrwać. Musisz się wyrwać, bo niebawem zostanie z Ciebie rozmontowany psychicznie wrak człowieka.
Zaczyna się nierówna walka zdrowego rozsądku z chorymi emocjami.
Czujesz, jakbyś miała dwie głowy, mówiące różnymi językami i przekrzykujące się nawzajem, a Ty nie wiesz, której z nich masz usłuchać.Słowniczek podręcznyPsychofag – (psyche – dusza, fag – pasożyt), emocjonalny pasożyt, pożeracz duszy;
Zbiorcze określenie dla wszystkich typów zaburzeń osobowości, które w efekcie swoich działań doprowadzają partnerów (ale również dzieci i współpracowników) do rozstroju nerwowego, problemów psychicznych, degradacji społecznej. Umownie można do tej sztucznie stworzonej kategorii zaliczyć następujące zaburzenia osobowości: psychopata, socjopata, narcyz, mizogin, borderline, seksoholik, czyli wszystkie te typy zaburzeń osobowości, z którymi długotrwałe obcowanie (bez względu na charakterystykę objawów i zachowań każdego z nich z osobna), wywołuje negatywne skutki psychofizyczne u osób pozostających z nimi w dowolnej relacji, a przeważnie przez psychofaga wykorzystywanych emocjonalnie, finansowo bądź społecznie.

Przemoc – każda forma intencjonalnego działania mająca na celu skrzywdzenie (psychiczne bądź fizyczne) i podporządkowanie innej osoby.

Przemoc Emocjonalna – celowe stosowanie (przeważnie długotrwałe) takich werbalnych i niewerbalnych technik wpływania na drugą osobę, żeby wywołać u niej reakcje i wymusić zachowania sprzeczne z jej wolą, ale w jakiś sposób „przydatne” sprawcy.

Gaslighting (czasem określany jako „gasnący płomień”) – sposób, w jaki przemocowiec wykorzystuje kłamstwo i manipulację, aby ich partner zaczął kwestionować otaczającą go rzeczywistość i wątpić w stan swojego umysłu. Celem stosowania gaslightingu jest wywołanie u ofiary wątpliwości co do poprawności jej percepcji i oceny rzeczywistości – by uległa wpływowi stosującemu tę technikę i stawała się coraz słabsza psychicznie. Osoba „gasnąca” z czasem bardziej ufa gaslighterowi niż własnym zmysłom. W arsenale jest na przykład doprowadzenie ofiary do choroby psychicznej, a potem opiekowanie się nią. Powoduje to, że ofiara rzuca się w ramiona oprawcy, traktując go jako wybawcę i opokę. Gaslighting jest jedną z najbardziej podstępnych form nadużyć emocjonalnych i psychicznych i wykorzystywany jest między innymi przez sekty. Odnalezienie czułego miejsca, najsłabszego psychicznego ogniwa ofiary, a potem systematyczne oddziaływanie na ten punkt aż do jej złamania.

Współuzależnienie – trwanie ofiary przemocy w krzywdzącym związku mimo oczywistych realnych przesłanek jego szkodliwości; stawianie potrzeb zaburzonego partnera przed potrzebami własnymi (a nawet potrzebami dzieci), mimo wyniszczenia emocjonalnego i fizycznego; zjawisko współuzależnienia bazuje na przekonaniu ofiary, że posiada ozdrowieńczy wpływ na przemocowca ponieważ ich związek jest wyjątkowy i jedynie ona posiada moc wpływania na partnera oraz łagodzenia jego patologicznych, toksycznych zachowań.

Kobiety, Które Kochają Za Bardzo (KKZB) – kobiety, które pomyliły miłość z uzależnieniem i gotowe są dla źródła swojego uzależnienia – toksycznego partnera – znosić dowolnej maści upokorzenia, poniżenia, kłamstwa i inne patologiczne zachowania w związku, oby tylko pozostać w raniącej ją relacji i oby odsunąć widmo odrzucenia, samotności bądź braku poczucia „przynależności” do… kogokolwiek.

„Miodowy miesiąc” – krótki okres w cyklu toksycznego związku, który ma na celu „zagłaskanie” i uspokojenie ofiary przemocy przed nastąpieniem kolejnego, jeszcze brutalniejszego etapu przemocy (fizycznej i psychicznej)

Wiktymizacja – rozłożony w czasie proces stawania się ofiarą; przebiega niemal niezauważalnie dla samej ofiary; przemocowiec stosuje szereg technik, które stopniowo „znieczulają” ofiarę na pogłębiającą się degradację jej osobowości, psychiki, fizyczności (patrz eksperyment z „ugotowaną żabą”).

Wtórna wiktymizacja – społeczna reakcja skutkująca pogłębieniem krzywdy ofiary przemocy (ze strony otoczenia: oburzenie, potępienie, ironizowanie; ze strony organów prawa/władz: zaniechania, bagatelizowanie aktu przemocy, niekompetencja pracowników odpowiednich służb).

„Gen wasala” – zespół cech, które powodują, że jest się osobą nieasertywną, nieodporną na manipulacje, podatną na wchodzenie w krzywdzące relacje; w skład „pakietu” wchodzi: niskie poczucie własnej wartości, nieumiejętność mówienia „nie”, nieustające poczucie winy wobec innych, przesterowane poczucie odpowiedzialności, nadmierna ufność.

Postpsychofagoza – zespół dolegliwości psycho-somatycznych skupiających objawy PTSD (zespół stresu pourazowego) oraz żałoby, które odczuwamy po wyjściu z toksycznego związku.

NLP – metoda perswazji z pogranicza manipulacji polegająca na celowym posługiwaniu się technikami komunikacji, które częstokroć mają na celu nakłonienie drugiej strony do działań, z których korzyści osiągać będzie jedynie strona stosująca technikę NLP, a interlokutor poniesie straty; odmianą tej techniki jest NLS – sztuka manipulacyjnego i instrumentalnego uwodzenia.

Projekt badawczy Quantum Future Group – mało w Polsce znany, choć założony przez polskiego profesora fizyki Arkadiusza Jadczyka, program o bardzo szczytnych ideach, mający m.in. na celu promowania badań naukowych we wszystkich dziedzinach nauki i społeczno-kulturowych, które pogłębią zrozumienie naszego świata i naszego miejsca w nim bez względu na narodowość lub pochodzenie etniczne. W ramach tej misji Program zajmuje się również upowszechnianiem wiedzy na temat szkodliwych społecznie zjawisk, m.in. takich jak psychopatia.